Dokumenty studenta

Dokumentami studenta są:

  • Legitymacja studencka: plastikowa zielona karta ze zdjęciem, dokument wydawany przez jednostkę, do której student został przyjęty. Ważna z hologramem, przyklejanym na okres 01.10-31.03 oraz 01.04-31.10. Uprawnia do: korzystania z bibliotek, ulgowych przejazdów komunikacją miejską, ulgowych przejazdów koleją (do 26 roku życia), oraz zniżek w instytucjach kultury (teatry, muzea, etc.). Legitymacja jest wydawana przez jednostkę, do której student został przyjęty (Instytut / Wydział / Katedrę).
  • Indeks: dokument zawierający wykaz przedmiotów, zaliczeń i ocen uzyskanych w trakcie studiów. Indeks w formie papierowej książeczki był dotąd podstawowym dokumentem ewidencjonującym przebieg studiów. Od roku 2011/2012 indeks jest prowadzony w formie elektronicznej, wszystkie oceny i zaliczenia są wpisywane w systemie USOS.

Legitymacja oraz indeks posiadają numer albumu, który jest numerem identyfikacyjnym studenta.