Kontakt


Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

 

 

Address
ul. Gołębia 24, room 21, 31-007 Kraków
Fax
12 (+48) 12 663-1545

Opening hours

Mo-Fri 7:30 a.m. - 3:30 p.m.

 

Contacts

 

Michał BEREZIŃSKI - Head

 • tel. (+48-12) 663-1546
 • e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl
 • Outgoing ERASMUS+ Placements, Mobility Project in Higher Education under the Scholarship and Training Fund

 

Krzysztof BYRSKI

 • tel. (+48-12) 663-1004
 • e-mail: krzysztof.byrski@uj.edu.pl; erasmus@adm.uj.edu.pl
 • Incoming ERASMUS+ students, incoming exchange students, non-degree seeking students, Polish Government Doctoral scholarships

 

Marta GANOBIS-BEDNARSKA

 • tel: (+48-12) 663-1005
 • e-mail: marta.ganobis@uj.edu.pl

 

Aleksandra SZKLARZEWICZ

 • tel. (+48-12) 663-1517
 • e-mail: aleksandra.szklarzewicz@uj.edu.pl
 • Incoming ERASMUS+ students, incoming exchange students
 • promotion and information about exchange - Welcome Guide, social media
 • Incoming and outgoing ERASMUS+ Partner countries Students

 

Oleksii YAROSHKEVYCH

 • tel. (+48-12) 663-1004
 • e-mail: oleksii.yaroshkevych@uj.edu.pl
 • Incoming ERASMUS+ students, incoming exchange students
 • Incoming and outgoing ERASMUS+ Partner countries Students

 

Paulina KOWALSKA

 • tel. (+48-12) 663-1547
 • e-mail: p.e.kowalska@uj.edu.pl
 • Incoming ERASMUS+ students, incoming exchange students
 • Promotion and information about exchange - social media
 

Monika RZĄCA (WOŹNIAK)

 • tel. (+48-12) 663-1515
 • e-mail: wozniak@adm.uj.edu.pl
 • Outgoing ERASMUS+ students
 • Outgoing ERASMUS+ Partner countries Students

 

Agata WĄDOLNA

 • tel. (+48-12) 663-1516
 • e-mail: agata.wadolna@uj.edu.pl
 • Outgoing ERASMUS+ students
 • Outgoing ERASMUS+ Partner countries Students

Monika BURTRYN

 • tel. (+48-12) 663-1516
 • e-mail: agata.wadolna@uj.edu.pl
 • Outgoing ERASMUS+ students
 • Outgoing ERASMUS+ Placements

 

Paweł WINIARSKI

 • tel. (+48-12) 663-1146
 • e-mail: p.winiarski@uj.edu.pl
 • Skype: p.winiarski.uj (7:30-9:30)
 • Polish Government scholarships for Bachelor and Master students (regular and extramural)
 • Dormitories for incoming Students

 

--------------------------

The International Students Office is under the charge of:

Vice-rector for educational affairs
Professor Armen Edigarian, PhD

Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej to zespół 10 osób, do których zadań należy w szczególności:

 1. obsługa zagranicznych studentów i doktorantów przyjeżdżających do Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach:
 • programu Erasmus+ Studia i innych wymian międzynarodowych (w tym w szczególności w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, Stowarzyszenia GFPS, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Szkół Praw Obcych, Erasmus Mundus, wymian bilateralnych, programu stypendialnego im. Lane'a Kirklanda, Fundacji Kościuszkowskiej oraz programu CEEPUS),
 • skierowania przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) na studia semestralne oraz na staże naukowo-badawcze,
 • indywidualnych zgłoszeń studentów poza istniejącymi umowami o współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej,

poprzez wsparcie  informacyjno-administracyjne kndydatów w zaresie procesu rekrutacji oraz przyjętych do UJ studentów i doktorantów w sprawach związanych z pobytem w Uniwersytecie, w tym tworzenie i udostępnianie kont w systemie USOSweb, wydawanie legitymacji, zaświadczeń, transkryptów ocen oraz innych dokumentów;

 1. obsługa studentów i doktorantów podejmujących studia w UJ, będących stypendystami strony polskiej m.in. Programu stypendialnego im. Stefana Banacha, Programu stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, Programu stypendialnego dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  poprzez wsparcie informacyjno-administracyjne w kontaktach z właściwą instytucją obsługującą dany program stypendialny w zakresie ubieganiu się o świadczenia stypendialne, a także w kontaktach z dziekanatami i sekretariatami obsługującymi studentów i doktorantów oraz innymi jednostkami uczelni;
 1. obsługa wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów na zagraniczne studia i praktyki w ramach:
 • Programu Erasmus+ Studia (KA103 i KA107);
 • Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)– zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej;
 • Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS)
 1. przyznawanie miejsc w domach studenckich studentom zagranicznym we współpracy z Działem Nauczania, a także innymi jednostkami UJ;
 2. obsługa studentów zagranicznych w zakresie programów pożyczek, kredytów i świadczeń bezzwrotnych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S. Department of Veterans Affairs - Educational Benefit Programs i Canada-Ontario Integrated Students Loans;