Erasmus+ Placement

» About Erasmus+ Placement

You can go to foreign institutions such as companies, research institutes, non-profit organizations and other (museums, libraries, hospitals, etc.)

 

Placement should be related to the area of study. In some cases, it will be an integral part of the study program (embedded in the curriculum); in others, it will give you the opportunity to acquire additional competences and skills (voluntary).

» Erasmus+ Programme Guide

The general principles of the Erasmus+ Placement are set out in the programme guide.

 

» Erasmus+ Placement - recruitment procedure in academic year 2016/17

The Erasmus + Internship Scholarships for the academic year 2016/2017 will be held within the deadline of:

First call: between April 18th and May 20th 2016 - for placement between July 1, 2016 and January 31, 2017.

First call results

 

Second call: between November 7th and December 2nd 2016 - for placement between February 1st 2017 and September 15th 2017.

Second call results

 

Third call (additional): between January 2nd and January 21st 2017 - for placement between March 1st 2017 and September 15th 2017.

Third call results

 

Fourth call (additional): between April 3rd and April 21st 2017 - for placement between March 15th 2017 and September 15th 2017.

 

RECRUITMENT PROCESS:

Step 1: Student should read Regulamin Programu Erasmus+ Praktyki 2014/2015 (available only in Polish, ISO is waiting for translation, we are sorry for any inconvenience).

Step 2: Student completes all mentioned below documents and can start to searchs for a workplace. After postive recruitment procedure (s)he obtains Internship_Confirmation filled by the host institution.

NOTE: Internship Confirmation is not mandatory while submitting your application.

Step 3: Student completes following application documents:

Obligatory:

 • Candidate questionnaire (questionnaire should consist of student's signature, as well as a signature of head of an institute/faculty - if applicable, and - if applicable - manadatory practice institute's coordinator);
 • CV in English or Polish;
 • certificate of grade point average issued by secretariat;
 • proof of language proficiency level (language of practice);
  Optional:
 • Internship Confirmation;
 • certificates of scientific, voluntary etc. activities.

Step 4: Student should submit online application form available here. 

All document mentioned above should be submitted to International Students Office, Collegium Novum, 24 Gołębia St., room 21, to Ewelina Ciaputa.

Step 5: Student waits for results which should be announced by:

 • May 28th 2014 for the first application round;
 • December 19th 2014 for the second application round.
 •  

» Online Linguistic Support (OLS)

 • Erasmus+ Online Linguistic Support

  According to the guideline of Polish National Agency of Erasmus+ Programme, all participants of Erasmus+ mobility activities (studies and/or traineeships) with one of the following languages as the main language of instruction or work: English, French, Spanish, Dutch, German ,Italian, Czech, Dutch, Greek, Danish, Portuguese or Swedish must take the assessment twice — before and at the end of their mobility period.

  If among available languages there is no a language of instruction or work, the student doesn’t need to take an assessment.

  Online Linguistic Support is a tool of evaluation of language competences and improving acquaintance with foreign languages for the participants of the long term mobility in Erasmus+ Programme. OLS is available on http://ww.erasmusplusols.eu .

  Mobility Participants User Guide for Assessment is mandatory for all participants before and after the mobility –  results do not prevent participants from taking part in the mobility programme, but can be used to verify the language acquaintance before and after the mobility – the student will receive an email with results of assessment. 

  The assessment steps:

  1. Each student of the Jagiellonian University assigned to Erasmus Mobility Programme must complete the first language assessment on line before the mobility.

  2. The scholarship holder will receive an information from OLS system with the request to complete a mandatory language assessment before the mobility.

  3. At the end of their mobility period, participants will be requested to take a second assessment to assess the progress made.

  Language assessment on line consists of the following elements:

 • Language courses: menu with the possibility  of improving the competences: reading, writing, grammare, vocabulary, communicaton.

 • MOOC (Massive Open Online Course) on the level chosen by a participant

 • Tutoring: virtual classes, lectures with the teacher each two weeks (for about half an hour between 9am – 4 pm (you must be enrolled)

 • Forum: the teachers are answering on the students questions

 • Level test at the end of the course

 • News

Any technical problems of the Eramsus+ Online Linguistic Support http://erasmusplusols.eu will be sent to technical support of OLS or you can report them directly on OLS web site.

» Wsparcie językowe online (OLS)

 • Wsparcie językowe online
 • Erasmus+ Online Linguistic Support
 • Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestniczy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności  w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki lub włoski.
 • Jeśli wśród 6 dostępnych języków nie ma języka, w którym student będzie studiował za granicą lub realizował praktykę to student nie musi podać nazwy języka i wypełnić testu biegłości językowej przed i po mobilności.
 • Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu

 

 • Test biegłości językowej
  • Mobility Participants User Guide for Assessment
   - jest obowiązkowy do wypełnienia przed i po mobilności
   - wynik testu nie ma wpływu na wyjazd – służy jedynie do weryfikacji znajomości języka obcego przed i po mobilności
   - student otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej;

 

 • Harmonogram działań
 1. Każdy student UJ zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną, jest zobowiązany przed wyjazdem na stypendium do wypełnienia testu językowego on-line.
 2. Stypendysta otrzyma informację z systemu OLS z prośbą o wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej przed mobilnością.

 

 • Obowiązek wypełnienia testów biegłości językowej przed i po mobilności w jednym z sześciu dostępnych w systemie OLS będzie zawarty w umowie finansowej na wyjazd na częściowe studia i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ od roku akademickiego 2015/16;

 

 • Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:
  language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
  – tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
  – forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
  - news ;
  – level test:  test na zakończenie kursu on-line

 

 • Problemy techniczne z funkcjonalnością systemem Erasmus+ Online Linguistic Support http://erasmusplusols.eu/ będą odsyłane do działu technicznego OLS lub można je zgłosić bezpośrednio na stronie OLS;

 

 • Drugi obowiązkowy test językowy student pisze po powrocie ze stypendium;

 

 • Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowego podczas stypendium

Contact

Kontakt

Michał BEREZIŃSKI 

 • tel. (+48-12) 663-1546
 • e-mail: michal.berezinski@uj.edu.pl
 • wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ Praktyki, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego