Wsparcie językowe online OLS

 • Wsparcie językowe online
 • Erasmus+ Online Linguistic Support
 • Zobacz wskazówki do logowania i wypełnienia testu OLS tutaj
 • Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestniczy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności  w ramach Online Linguistic Support (OLS). Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym(praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski.
 • Jeśli wśród 11 dostępnych języków nie ma języka, w którym student będzie studiował za granicą lub realizował praktykę to student nie musi podać nazwy języka i wypełnić testu biegłości językowej przed i po mobilności.
 • Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu

 

 • Test biegłości językowej
  • Mobility Participants User Guide for Assessment
   - jest obowiązkowy do wypełnienia przed i po mobilności
   - wynik testu nie ma wpływu na wyjazd - służy jedynie do weryfikacji znajomości języka obcego przed i po mobilności
   - student otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej;

 

 • Harmonogram działań
 1. Każdy student UJ zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną, jest zobowiązany przed wyjazdem na stypendium do wypełnienia testu językowego on-line.
 2. Stypendysta otrzyma mailowo licencję z systemu OLS z prośbą o wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej przed mobilnością.

 

 • Obowiązek wypełnienia testów biegłości językowej przed i po mobilności w jednym z 11 języków dostępnych w systemie OLS będzie zawarty w umowie finansowej na wyjazd na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+.

 

 • Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:

  - Kusy są nieobowiązkowe (dla chętnych), chęć udziału w kursie należy zgłosić mailowo na adres: wozniak@adm.uj.edu.pl lub agata.wadolna@uj.edu.pl
  - language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
  - tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
  - forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
  - news ;
  - level test:  test na zakończenie kursu on-line
  • zachęcamy do udziału w kursie językowym!

 

 

 • Problemy techniczne z funkcjonalnością systemem Erasmus+ Online Linguistic Support http://erasmusplusols.eu/ będą odsyłane do działu technicznego OLS lub można je zgłosić bezpośrednio na stronie OLS;

 

 • Drugi obowiązkowy test językowy student pisze po powrocie ze stypendium;

 

 

 • Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowego podczas stypendium