Lektorat Języka Polskiego

Studenci cudzoziemcy mogą uczęszczać na lektorat z języka polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w świecie, ul. Grodzka 64. Zapisy do grup na różnych poziomach zaawansowania odbywaja się na początku każdego semestru. Kursy są płatne, szczegóły na stronach Centrum.

Studenci mogą również zdać egzamin z języka polskiego na końcu lektoratu lub zdawać egzamin eksternistyczny, ponosząc koszt ok. 80 zł. Opłatę za egzamin z języka polskiego należy uiścić w Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ przy ul. Garbarskiej 7a.

Informacje o kursach języka polskiego oraz o egzaminie można uzyskać w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie przy ul. Grodzkiej 64. Koordynatorem kursu jest mgr Joanna Machowska.

http://www.polishstudies.uj.edu.pl