Studia w języku polskim

Informacja na temat studiów w języku polskim jest dostępna tylko w wersji polskiej w związku z faktem, iż studenci zainteresowani studiowaniem na kierunkach prowadzonych w języku polskim są zobowiązani władać tym językiem w stopniu minimum komunikatywnym.