Przed wyjazdem (check list)

Przed wyjazdem na stypendium Erasmus koniecznie sprawdź czy dopełniłeś poniższych czynności.

 

Check list:

  • Wysłanie Application form do uczelni zagranicznej - obowiązkowo
  • Learning Agreement for Studies (podpisany przez polskiego i zagranicznego koordynatora instytutowego/wydziałowego). W przypadku różnic programowych zobowiązany jesteś do wypełnienia Aneksu do LAS
  • Podpisanie umowy student-uczelnia w DMWS
  • Dostarczenie Formularza Danych Bankowych (nie później niż miesiąc przed wyjazdem) do DMWS
  • Dostarczenie kserokopii ubezpieczenia zdrowotnego (np. karta EKUZ)
  • wpis na kolejny rok studiów
  • wypełnienie testu językowego OLS - dotyczy osób których językiem wykładowym jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski.

 

Wypłata stypendium jest uzależniona od spełnienia wszystkich powyższych punktów.

 

Jeśli dokonałeś wszystkich tych czynności możesz bez obaw wyjeżdżać!

Życzymy powodzenia na stypendium Erasmus+!