CEEPUS

» Central European Exchange Programme for University Studies

Program wymiany "Central European Exchange Programme for University Studies" powstał w roku 1993.
Program obejmujekraje: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia,Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.
Informacja o możliwości realizacji Sieci Akademickich w ramach Porozumienia CEEPUS II.

Kontakt i dalsze informacje:

» Koordynatorzy programu CEEPUS na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Instytut Europeistyki
dr Natasza Styczyńska

Instytut Filozofii
dr Michał Klincewicz

Wydział Polonistyki
prof UJ, dr hab. Albert Gorzkowski

Instytut Nauk Geologicznych
dr Elżbieta Machaniec

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska
dr Katarzyna Ostapowicz

Instytut Psychologii
prof dr hab. Edward Nęcka

Instytut Etnologii i Antropologii Kultury
dr Marek Pawlak

  • tel: (+48) 691 726 476
  • email: ethnoo@gmail.com

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
dr Anna Bartnik

Instytut Historii
dr Vitaliy Nagirnyy

  • tel. (+48) 12 663-1231
  • e-mail: vitaliy.nagirnyy@uj.edu.pl

Instytut Religioznawstwa
Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

  • tel. (+48) 12 663-1717
  • e-mail: halina.grzymala-moszczynska@uj.edu.pl

p. Michał Skowroński
ul. Smolna 13; 00-375 Warszawa
tel: (+4822) 826 74 34;
faks: (+4822) 826 28 23
email: mskow@men.waw.pl,
ceepus@buwiwm.edu.pl

» Zakwaterowanie

Stypendysta programu CEEPUS powinien zostać zgłoszony przez koordynatora CEEPUS lub kierownika jednostki organizacyjnej, która przyjmuje stypendystę. Aby skierować stypendystę CEEPUS do akademika, stypendysta musi być uprzednio wpisany do systemu USOS.

Studenci programu CEEPUS są kwaterowani w miarę wolnych miejsc w Domu Studenckim Piast,ul. Piastowska 47, w pokojach dwuosobowych lub w D.S. Nawojka, ul. Reymonta 11 w pok. 2 i 3 osobowych.

 

Kontakt

Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej

Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej

ul. Gołębia 24, pok. 21

31-007 Krakow

phone: (+48 12) 663 1546
fax: (+48 12) 663 1545
Godziny otwarcia:

Pon.-Pi. 10:00-14:00

 

Polskie Biuro CEEPUS

Mr. Michal Skowronski
ul. Smolna 13
00-375 Warszawa
tel: (+48 22) 826 74 34
fax: (+48 22) 826 28 23
e-mail: mskow@men.waw.pl,
ceepus@buwiwm.edu.pl