Umowy dwustronne

» Umowy dwustronne

Porozumienia bilateralne, zawierane na szczeblu uczelnianym, wydziałowym lub instytutowym zakładają możliwość wymiany studentów na czas określony w porozumieniu. Najczęściej przyjazdy studentów obejmują okres od jednego do dwóch semestrów w danym roku akademickim.

Kandydaci wyłaniani są w drodze konkursu przeprowadzanego przez ich uczelnię macierzystą, a następnie zgłaszani do  Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach porozumienia ogólnouczelnianego lub do koordynatora wymiany studenckiej na wydziale lub instytucie UJ w przypadku wymiany na szczeblu wydziału/instytutu.

Kandydat zgłaszany powinien przesłać następującą aplikację:

Na podstawie przesłanych dokumentów (formularz aplikacyjny), cv, list motywacyjny wraz ze sprecyzowanymi zainteresowaniami (plan badawczy) dyrektor danego instytutu/wydziału w UJ podejmuje decyzje o możliwości przyjęcia studenta. Termin nadsyłania dokumentów upływa 15. maja na studia w semestrze zimowym i całym roku akademickim oraz 30. listopada na studia w semestrze letnim. Informacja o datach roku akademickiego znajduje się tutaj.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu nasze biuro wysyła do studenta "pakiet akceptacyjny" zawierający m.in. oficjalny list akceptacyjny oraz praktyczne informacje związane z pobytem i studiami w Krakowie.

Osoba zaakceptowana będzie traktowana jako stażysta naukowo-badawczy (student wymiany zagranicznej).

» Opłaty za studia i inne świadczenia

Przyjęci studenci zwolnieni są z opłat za studia (nie dotyczy to kursów w języku angielskim objętych płatnościami), otrzymują legitymację studencka uprawniającą ich do korzystania z czytelni, zniżek MPK oraz PKP (do 26 roku życia), karty egzaminacyjne, mają zagwarantowanego opiekuna naukowego oraz w miarę wolnych miejsc miejsce w akademiku w pokoju dwu lub trzy-osobowym. W kwestiach ubezpieczeniowych prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi tutaj

Językiem wykładowym na Uniwersytecie Jagiellońskim jest język polski.

» Oferta kursów

Oferta kursów

Oferujemy również kursy w językach obcych.

 

» Fact sheet

Tutaj znajdziesz najnowszy Fact Sheet dotyczący mobilności na Uniwersytecie Jagiellońskim (in english).

Kontakt

mgr Krzysztof Byrski

mgr Paweł Winiarski

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

Ul. Gołębia 24, pok. 21

31-007 Krakow

phone: (+48 12) 663 1004
           (+48 12) 663 1547
fax: (+48 12) 663 1545