Inne stypendia

Istnieje kilka Instytucji przyznających stypendia lub inną pomoc, dzięki którym studenci zagraniczni mogą studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim bez ponoszenia opłat. Studenci powinni składać podania bezpośrednio do tych Instytucji.

 

Fundusz Królowej Jadwigi

Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi powstał dla upamiętnienia wielkiego dzieła Królowej Jadwigi, która cały osobisty majątek przeznaczyła na odnowienie Akademii Krakowskiej i tym samym zainicjowała 600 lat nieprzerwanej działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem Funduszu jest wspieranie pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze. Twórcy Funduszu mają nadzieję, że dzięki tej inicjatywie dojdzie do zacieśnienia więzi i wymiany doświadczeń pomiędzy uczonymi tej części Europy, a Kraków i jego Uniwersytet staną się ośrodkiem naukowym jak dawniej promieniującym na wschód i południe.

 

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Funduszu, wybranej spośród samodzielnych pracowników naukowych wszystkich Wydziałów UJ i stanowiącej równocześnie Komisję Kwalifikacyjną. Fundusz utrzymuje się z dotacji i darów od osób fizycznych i prawnych, zmierzając do zgromadzenia tzw. "kapitału żelaznego", który w przyszłości umożliwi mu funkcjonowanie niezależne od wysokości i częstotliwości wpłat.

 

Kwota stypendium wynosi 1500 zł (wypłacana jednorazowo na cały okres pobytu), a każdy stypendysta ma dodatkowo zapewnione zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju w domu studenckim na koszt Uniwersytetu oraz podstawową opiekę zdrowotną na czas pobytu. Pobyty stypendialne mogą trwać od 1 do 6 miesięcy, w zależności od przedstawionego projektu naukowego (preferowany okres odbywania stypendium na Uniwersytecie Jagiellońskim to 1 miesiąc).

 

Kontakt i informacje:

Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ

mgr Magdalena Kędziora

tel.: 12 663 39 53

email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Fundusz oferuje stypendia dla studentów ze Słowacji, Republiki Czeskiej, Polski i Węgier. Niektóre edycje grantów są również dostepne dla studentów z innych krajów (m.in.z Białorusi, Rosji, Ukrainy i innych).

Kontakt i informacje:

Interna­tional Viseg­rad Fund
Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava
Slo­vak Republic
 
Office hours: Mon–Fri 09:00–17:00
 
tel.: +421 259 203 811, –802
fax: +421 259 203 805
email: viseg­rad­fund@visegradfund.org
 

 

 

Kasa im. Józefa Mianowskiego

Kasa we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego przyznaje stypendia dla naukowców i studentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zajmujących się problematyką współczesnej Polski w zakresie problemów społecznych, gospodarczych i politycznach oraz historii i kultury kraju.

Kontakt i informacje:
Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72, pokój 109 A
00-330 Warszawa
tel: (+48 22) 826 71 74
faks: (+48 22) 657 28 11
e-mail: kasa@mianowski.waw.pl

 

Polsko-amerykańska Fundacja Fulbrighta

Obywatele amerykańscy mogą ubiegać się o stypendia Fundacji Fulbrighta.

Kontakt i informacje:
Institute of International Education
US Student Fulbright Program
809 U.N. Plaza, NY, NY 10017-3580

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa

 

E-mail: fulbright [@] fulbright.edu.pl

tel: (+48 22) 628 79 50
faks: (+48 22) 628 79 43

 

Fundacja Kosciuszkowska

O stypendia Fundacji mogą ubiegać się obywatele amerykańscy.

Kontakt i informacje:
The Kosciuszko Foundation
15 East 65th Street, NY, NY 10021-6595
tel: (+1 212) 734 21 30
faks: (+1 212) 628 45 52
e-mail: thekf@aol.com
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel: (+48 22) 621 70 67

 

U.S. Department of Education Federal Student Aid

Według umowy zawartej pomiędzy U.S. Department of Education a Uniwersytetem Jagiellońskim (OPE ID Number 03597300), Uniwersytet Jagielloński uczestniczy w programie HEA, Title IV.Obywatele amerykańscy mogą ubiegać się o "Federally Guaranteed Stafford loans" pod Title IV kodem G35973. (Collegium Medicum ma swój własny kod: G12224.) Ten kod został ustanowiony w styczniu 2002 i nie figuruje we wszystkich bazach danych. (Czasami jest stosowany inny prefix: 035973).

Kontakt i informacje:
Free Application for Federal Student Aid

 

Stypendia norweskie Lanekassen

Studenci norwescy mogą ubiegać się o stypendia rządowe

Kontakt i informacje:
Lanekassen

Lånekassen
Postboks 36 Kalbakken
0901 Oslo

Faks: 22 64 26 36

 

Fundacja Adama Mickiewicza

O stypendia lub pożyczki Fundacji mogą ubiegać się obywatele Kanady.

Kontakt i informacje:
2233 Hurontario Str. Apt 701
Mississauga, Ontario, L5A-2E9, Canada
tel: (+1) 905-270-6097
e-mail: fam@idirect.com

 

Kontakt

mgr Monika Rząca,

monika.rzaca@uj.edu.pl

(+48 12) 663 1515

mgr Agata Wądolna,

agata.wadolna@uj.edu.pl

(+48 12) 663 1516

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Gołębia 24
pokój 21
31-007 Kraków


faks: (+48 12) 663 1545