Rekrutacja

Rekrutacja

Procedurę rekrutacyjną na studia prowadzi Dział Rekrutacji na Studia. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów znajdują sie pod adresem: www.rekrutacja.uj.edu.pl

Kandydaci na studia aplikują poprzez wpis w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów: www.erk.uj.edu.pl

Dokumenty wymagane dla potwierdzenia rejestracji oraz dokumenty wymagane przy wpisie zależą od sposobu ubiegania się o przyjęcie na studia. Kandydaci powinni zapoznać się z listą wymaganych dokumentów odpowiednio dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich bądź dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich pod adresem: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/wymagane-dokumenty

Zobacz również

 

Dział Rekrutacji

ul. Gołębia 24 p. 19
31-007 Kraków 

rekrutacja@uj.edu.pl

tel.: 12 663 14 01, 12 663 14 08, 12 663 14 41, 12 663 14 81

fax: 12 663 14 34