Erasmus Rekrutacja

UWAGA: Szwajcaria została wyłączona z programu Erasmus 2014/15. Można aplikować na wyjazd do Szwajarii lecz wyjazdy te nie będą mogły być finansowane z budżetu programu Erasmus+. Stypendia będą przyznawane przez Rząd szwajcarski.

 

Procedura rekrutacyjna na program Erasmus+ 2015/16

Termin: 20.01.-20.02.2015r:

1. Wypełnij aplikację on-line:

Uwaga:

  • Nie drukuj aplikacji.
  • Nie ma możliwości dokonywania zmian po wypełnieniu aplikacji dlatego należy dokładnie sprawdzić wprowadzane dane.
  • Zwróć szczególną uwagę na poprawnie wpisanego e-maila! Podaj najczęściej używany.
  • Wybierz koniecznie swój instytut/wydział na którym studiujesz!

 

2. Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacyjnymi w swoim instytucie/wydziale.

 

3. Koszulkę z wymaganymi dokumentami złóż u instytutowego koordynatora/ w sekretariacie najpóźniej do 20 lutego 2015 roku.

Uwaga: Teczka powinna być opisana następująco wzór:

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski

PESEL: 93020299999

Instytut/Wydział: Wydział Polonistyki

I uczelnia: Universidade de Lisboa

II uczelnia: Univerza v Ljubljani

III uczelnia: Universiteit Utrecht

Termin wyjazdu: Semestr letni

 

4. Wykaz uczelni do których można wyjechać na stypendium Erasmus 2015/16 znajduje się tutaj.

 

5. Lista koordynatorów programu Erasmus w UJ znajduje się tutaj.

 

6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na wyjazd stypendialny Erasmus znajduje się tutaj

 

Rekrutacja na stypendium w ramach innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka.

O udział w rekrutacji w ramach innego instytutu/wydziału można ubiegać się tylko w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach przy zachowaniu warunku, że macierzysta jednostka z danym uniwersytetem zagranicznym nie współpracuje (nie ma podpisanej umowy bilateralnej).

Aby ubiegać się o wyjazd z puli innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka należy:

- uzyskać zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie na program Erasmus+ studenta z innej jednostki niż przwiduje to umowa (zgoda może być mailowa). Nie każda uczelnia wyraża na to zgodę.

- przejść Rekrutację w swojej macierzystej jednostce. Przy wyborze uczelni wpisujemy:

     1. Wyjazd w ramach innej jednostki do....

     2. Wybór 1 uczelni z puli jednostki macierzystej

     3. Wybór 2 uczleni z puli jednostki macierzystej

- do teczki dołączamy dokumnet, który koordynator macierzysty musi podpisać dokument: Zgoda na wyjazd w ramach innej jednostki

- w terminie od 3 - 15 marca z podpisamym dokumentem udajemy sie do koordynatora innej jednostki z pytaniem czy zostało wolne miejsce do uczelni która nas interesuje. W przypadku gdy koordynator zgodzi oddać swoje miejsce do interesującej nas uczelni podpisuje dokument "Zgoda na wyjazd w ramach innej jednostki". Dokument ten najpóźniej do 15 marca należy dostarczyć do Biura Obsługi Studentów Zagranicznych.