Новости

Важные даты

Срок 2 подачи документов: 21.10. - 10.11.2015

Сроки отдачи протоколов в офис BOSZ : 19.10.2015Срок 1 подачи документов: 01-28.02.2015

Сроки отдачи протоколов в офис BOSZ : 01-15.03.2015Актуальный список координаторов программы Erasmus в институтах и в отделах

 

Важные документы для скачивания

Образец протокола
Изменения протокола
Согласие на продление стипендии
Согласие на рекрутирование на стипендии в другом институте/отделе, а не в родной единице
Список ВУЗов Erasmus+ Обучение выезду

Общие документы

  • Проводник
  • Обязательства ВУЗа
  • Карта Erasmusa для ВУЗов
  • Erasmus Policy Statement
  • Przewodnik ECTS 2015 [EN]
  • Przewodnik ECTS 2009 [PL]
  • Learning Agreement for Studies (LAS)
  • a class="pdf" Wyszukiwarka ISCED-F 2013 – the International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training (ISCED – F 2013).  Narzędzie do wykorzystania podczas uzupełniania pola „Subject area code" w LAS i LAT. Proszę wybrać kod dziedziny akademickiej, która jest najbliższa programowi studiów na UŁ. Pełna kodyfikacja dziedzin akademickich jest dostępna w załączniku do dokumentu UNESCO dot. ISCED-F 2013.

 

Процедура подписания и возобновления соглашений Erasmus+

Координаторы институтов и отделений, которые ответственны за ведение переговоров, подготовку подписания и возобновление соглашений.

Новые и возобновленные соглашения подписывает руководитель единицы. Двухсторонную копию  подписанного  соглашения следует доставить в Отдел Международного Сотрудничества UJ (Łukasz Dziura, pok. 25, tel. 12-663-3013).

Ведя переговоры с зарубежными партнерами на счет выездов/обмена студентов, следует стремиться к точному определению программы обучения для студентов, которые участвуют в обмене. Следует также помнить о бытовых вопросах студентов (оплаты за общежитие, питание, страхование и тому подобное).

Ważne dokumenty do pobrania

Ogólne dokumenty

 

Procedura podpisywania i odnawiania umów Erasmus+

Koordynatorzy instytutowi i wydziałowi odpowiedzialni są za negocjowanie, przygotowanie podpisu oraz odnawianie umów.

Nowe oraz odnowione umowy podpisuje kierownik jednostki. Kopię podpisanej obustronnie umowy należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej UJ do pani Izabeli Zawiskiej, pok. 25, tel. 12-663-3013).

Negocjując z partnerami zagranicznymi sprawy wyjazdów/wymiany studentów należy dążyć do precyzyjnego określenia programu studiów dla studentów biorących udział w wymianie. Należy również pamiętać o sprawach bytowych studentów (opłaty za akademik, wyżywienie, ubezpieczenie itp.).