Sprawozdawczość

Sprawozdanie Rektora z działalności DMWS (BOSZ) za rok 2014

Cudzoziemcy na UJ

Studenci - cudzoziemcy stypendyści RP

Uczestnicy programu ERASMUS+ - przyjazdy

Uczestnicy programu ERASMUS+ - wyjazdy

Erasmus Staff Mobility