USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Każdy student uzyskuje dostęp do systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiow) za pomocą specjalnego numeru identyfikacyjnego oraz hasła wydawanego przez sekretariat jednostki przyjmującej na studia. Obowiązkiem każdego studenta jest aktywacja poczty w systemie USOS. Na ten e-mail będą wysłane komunikaty z uczelni. Instrukcja obsługi USOS znajduje się na stronie USOSweb.

System USOS służy do rejestracji na poszczególne kursy, do zapisow na egzaminy, a także do przekazywania studentom różnych informacji organizacyjnych. W systemie USOS wpisywane są również oceny. Przez system USOS należy składać wnioski o akademiki i inne.

W systemie USOS znajduje się lista dostępnych zajęć, na które można się rejestrować na danym roku studiów. Każdy kurs ma przypisaną pewną liczbę punktów ECTS (European Credit Transfer System), do zaliczenia roku należy uzyskać 60 punktów ECTS. Jest także możliwość zaliczenia warunkowego roku z 50 pkt. ECTS, wyłącznie za zgodą dziekana wydziału i po spełnieniu innych warunków określonych w programie studiów dla danego roku. Szczegółowe wytyczne dotyczące toku studiów znajdują się w Regulaminie studiów UJ.