Do 12 maja 2017 r. studenci studiów I i II stopnia (w tym studenci jednolitych studiów magisterskich) Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą wziąć udział w rekrutacji do Utrecht Summer School 2017.

Kandydaci mogą wybrać jeden z następujących kursów oferowanych przez Utrecht University:

 1. A Journey Through Dutch Art (17 July – 11 August 2017)
 2. Discovering the Dutch: Dutch Culture and Society (17 July 2017 - 11 August 2017)
 3. Dutch Culture in a European Context (03 July 2017 - 11 August 2017)
 4. Dutch Culture: History and Art (17 July 2017 - 28 July 2017)
 5. Dutch Culture: Society and Current Issues (31 July 2017 - 11 August 2017)
 6. European Cultures and Identities (03 July 2017 - 14 July 2017)
 7. European Politics and Economy (03 July 2017 - 14 July 2017)
 8. European Studies (03 July 2017 - 11 August 2017)
 9. From Van Gogh to Picasso: Modern European and Dutch Art (31 July 2017 - 11 August 2017)
 10. Nothing Is What It Seems: Dutch Art of the Golden Age (17 July 2017 - 28 July 2017)
 11. The 20th Century: Europe in Three Wars (31 July 2017 - 11 August 2017)
 12. The Making of Europe: from Middle Ages to Modernity (17 July 2017 - 28 July 2017)

 

Spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji dwie osoby otrzymają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w kursie.

Osoby zakwalifikowane ponoszą jedynie koszty zakwaterowania w wysokości: €200 za pierwszy tydzień, €150 za każdy kolejny tydzień.

 

Informacji dotyczących rekrutacji do Utrecht Summer School 2017 udziela P. Michał Bereziński, ul. Gołębia 24, pok. 21, tel. 12 663 15 46, michal.berezinski@uj.edu.pl oraz Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ.

 

Wymagane dokumenty:

1. Formularz kandydata

2. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (co najmniej poziom B2)

3. Curriculum Vitae z informacją i zaświadczeniami o dodatkowej działalności (udział w praktykach, kołach naukowych, publikacje, nagrody, drugi kierunek itp.)

4. Zaświadczenie o średniej ocen ważonej za dotychczasowy tok studiów (nie niższa niż 4.0) - w przypadku studentów I roku studiów II stopnia prosimy o dołączenie zaświadczenia o średniej z poprzedniego poziomu studiów (studia I stopnia)

 

Komplet dokumentów należy złożyć do Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ (ul. Gołębia 24, pok. 21) do dnia 12 maja (piątek) 2017 r., do godz. 15:00.

 
Serdecznie zachęcamy do składania aplikacji!!!

Kontakt

Michał Bereziński

michal.berezinski@uj.edu.pl

Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej

ul. Gołębia 24, pok.21

31-007 Kraków

 

tel.: 12 663 15 46

fax: 12 663 15 45

 

Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z wyłączeniem środy, która jest dniem wewnętrznym.