Podstawowe informacje o Programie Erasmus+ Praktyki

Kto może przystąpić do rekrutacji na praktyki Erasmus+ w Uniwersytecie Jagiellońskim?

Do rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą przystąpiść studenci i doktoranci wszystkich wydziałów UJ.

Kto może wyjechać na praktykę Erasmus+?

O praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się:

 • studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • studenci studiów I, II, III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) bez względu na obywatelstwo
 • studenci, którzy w momencie wyjazdu mają zaliczony ostatni semestr studiów
 • studenci po ukończeniu pierwszego roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich.
 • absolwenci Uniwersytetetu Jagiellońskiego (rekrutacja do programu odbywa się jednak na ostatnim roku studiów, a nie po uzyskaniu statusu absolwenta)
 • studenci, którzy w trakcie wyjazdu nie korzystać będą z urlopu dziekańskiego lub studenckiego

Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w programie

Studenci studiujący na I roku studiów uzupełniających magisterskich lub studiów doktoranckich w momencie wyjazdu na praktykę muszą ukończyć pierwszy semestr studiów.

W jakim okresie i na jak długo można wyjechać na praktykę?

Praktyka Erasmus+ w roku 2018/2019 powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie pomiędzy 1 lipca 2018 roku a 15 września 2019 roku.

Praktyka Erasmus+ w roku 2017/2018 powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie pomiędzy 1 lipca 2017 roku a 15 września 2018 roku.

Praktyka Erasmus+ w roku 2016/2017 powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie pomiędzy 1 lipca 2016 roku a 15 września 2017 roku.

 • Student podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, może wyjechać na studia (SMS) oraz na praktykę (SMP) na czas do 12 miesięcy (łącznie) na danym poziomie studiów. W przypadku studentów studiów jednolitych magisterskich czas ten wynosi 24 miesiące.
 • Wyjazd na studia Erasmus+ i praktykę Erasmus+ nie może nastąpić w tym samym czasie (wyjazdy są możliwe w tym samym roku akademickim, ale nie w tym samym okresie).

Minimalny okres trwania praktyki wynosi 2 miesiące (60 dni). Miesiąc należy rozumieć jako 30 dni.

Maksymalny okres finansowania wyjazdu na praktykę wynosi 3 miesiące (90 dni).

Do jakich krajów i instytucji można wyjechać na praktykę?

Praktyka może być realizowana w kraju uprawnionym do uczestniczenia w programie (28 krajów UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w instytucji zagranicznej. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach unijnych oraz w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

Jaka jest wysokość stypendium na wyjazd w ramach praktyki Erasmus+?

Stypendium Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem studenta/ki na praktyce (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Przyznane dofinansowanie zależy od tego w jakim kraju dana praktyka ma miejsce.

 

Wyjazdy na praktykę (SMP) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2018/19:

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 -  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

500

Stypendium Erasmus+ będzie wypłacane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

 

Wyjazdy na praktykę (SMP) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2017/18

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

550

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

450

 

Stypendium Erasmus+ będzie wypłacane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

 

Wyjazdy na praktykę (SMP) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2016/17:

 • Kraje należące do danej grupy

  Miesięczna stawka stypendium w euro

  Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

  600

  Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

  500

  Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

  400

   

Stypendium Erasmus+ będzie wypłacane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.